ETIM Commissies

De ETIM Commissie kan worden gezien als het Nederlandse ‘voorportaal’ van het internationale ETIM Technical Comité, welke eindverantwoordelijk is ten aanzien van ETIM en waarin ETIM Nederland één zetel (stem) heeft. 

Taken van de ETIM Commissie, die voortvloeien uit de doelstelling, kunnen zijn:

• Oordelen of de ontwikkeling van of het onderhoud aan een productgroep en/of -klasse op functioneel en operationeel niveau goed is ingericht;

• Basisplannen opstellen voor de planning en prioriteiten van de ETIM Classificatiecommissies;

• Arbitreren als een ETIM Classificatiecommissie niet tot inhoudelijke overeenstemming komt inzake een issue of als er inhoudelijke geschillen zijn tussen de Classificatiecommissies. De arbitrage berust tevens op de “ETIM International Guidelines”;

• Communicatie over actualiteiten omtrent ETIM, zoals versiebeheer, ETIM UP, ETIM MC;

• De regelgeving en controle op de kwaliteit;

• Het behandelen van algemene vragen of discussiepunten met betrekking tot de classificatie;

• Het adviseren over de gewenste ontwikkeling van de modelstructuur en/of de beheerapplicatie;

• Afstemming met andere standaards die raakvlakken met de ETIM hebben;

• Afstemming ETIM/BMEcat;

• Rapportage vanuit TC ETIM International (periodiek ondersteund door afvaardiging vanuit bestuurlijke laag, of ETIM International).

ETIM Classificatiecommissies

Een classificatiecommissie wordt opgericht voor een bepaalde productgroep en heeft als doel het voorbereiden van voorstellen voor aanpassingen en toevoegingen aan de ETIM Classificatie om deze te verbeteren. Daarnaast fungeren de classificatiecommissies fungeren als klankbord voor lopende vragen.

De leden van de commissie bestaan in principe uit productspecialisten van fabrikanten, groothandels en eventueel verwerkers, die zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van bedrijven die actief zijn in de productgroep. Het aantal commissies wordt bepaald door de behoefte van de markt. Hiernaast ziet u een overzicht van de huidige classificatiecommissies.

Blijf up to date

ETIM Commissie:

Ben Martens ABB
Niek van der Vegt Belimo
Carsten van der Vet Damen Shipyards
Ahmet Turhan Eaton Industries
Rens Godschalk Rensa
Wim Siebelink Rensa
Ben van den Berg Technische Unie
Peter ZwakhalsTechniek Nederland
Leendert van der WaalWienerberger
Hidde KiersVeris
Peter BorghoutsNexans

Classificatiecommissies:

  • Leidingen en fittingen
  • Koeltechniek
  • Rookgas afvoersystemen
  • Regelapparatuur HVAC
  • Ventilatie
  • Kabels
  • Radiatoren convectoren warmteafgifte
  • Elektrische schakelapparatuur
  • Verlichting
  • Ketels warmte-opwekking

Laden...