ETIM Classificatie

Standaards in product datamanagement zijn een noodzaak om de steeds groter wordende productdatabases makkelijk toegankelijk te maken voor de gebruiker. Deze noodzaak wordt onderstreept door de snelle groei van assortimenten, door een toename van de informatiebehoefte per product, maar ook door een kortere product life cycle en een snellere ‘time to market’. In het algemeen wordt door bedrijven steeds meer strategisch belang toegekend aan productgegevens van goede kwaliteit.

ETIM als classificatiemodel voor technische producten is een belangrijke standaard voor product data management

Wat is ETIM classificatie? 

ETIM is simpel gezegd een logische, eenduidige indeling van producten in verschillende artikelklassen. Daarnaast worden voor elke klassen de selectieve producteigenschappen vastgelegd. Elke klasse kent diverse synoniemen, daardoor wordt het vinden van het juiste product voor iedereen veel eenvoudiger! ETIM is meertalig, door de achterliggende codering kan de classificatie (en dus ook geclassificeerde productgegevens) worden weergegeven in alle beschikbare taalversies.

ETIM is mediumneutraal, dezelfde geclassificeerde gegevens kunnen worden gebruikt voor toepassing online, maar ook voor het genereren van gedrukte catalogi. Ook is ETIM ‘fabrikantneutraal’, in de classificatie worden geen merk specifieke termen of omschrijvingen toegestaan. Tenslotte: ETIM is geen software applicatie, geen artikeldatabase, geen catalogusgenerator en ook geen zoekmachine. ETIM is het raamwerk waarbinnen u uw producten éénduidig kunt indelen en van kenmerken en kenmerkwaarden voorzien. 

Waarom ETIM?

Diverse partijen ontlenen vele voordelen aan het toepassen van de classificatie. Deze verschillen per doelgroep maar als belangrijkste zijn te noemen:

  • Dubbel werk voorkomen van steeds opnieuw handmatig invoeren van informatie die reeds lang elektronisch aanwezig is;
  • Het minimaliseren van faalkosten, omdat foutieve bestellingen (en dus retourzendingen) tot een minimum worden teruggebracht;
  • Besparing op orderkosten;
  • Verhogen van de efficiency waarmee in de installatiebranche gegevens over producten worden uitgewisseld;
  • Kostenbesparingen dus door eenduidige communicatie!

 

Structuur van het classificatiemodel
De structuur van de ETIM artikelclassificatie omvat de volgende elementen (of parameters) en relaties:

Hiermee wordt het mogelijk om producten op een gestandaardiseerde manier te beschrijven. Hoewel het ETIM model niet hiërarchisch maar parametrisch is opgezet, is wel gekozen voor een indeling in artikelgroepen. Dit enkel en alleen om het beheer makkelijker te kunnen organiseren.

Het model is via alle gebruikte parameters als klasse, synoniemen en kenmerken te benaderen.

De producten in de artikelklasse krijgen omschrijvingen in termen van ‘kenmerken’. Een kenmerk omschrijft een eigenschap van een product, bijvoorbeeld het soort materiaal waarvan het is gemaakt, de afmetingen of de kleur van een product, enzovoorts.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen alfanumerieke-, numerieke-, range- en logische kenmerken. Bij alfanumerieke kenmerken is er de keuze uit een vaste rij mogelijke waarden (bijvoorbeeld kleur = groen, geel, rood, enz.) Numerieke- en range kenmerken vragen naar een getalswaarde (of range) met een bepaalde eenheid (zoals lengte = ..mm). Een logisch kenmerk geeft alleen de keuze ja/nee, ook wel een boolean genoemd.

Voorbeeld
Een voorbeeld hoe een ETIM klasse er uitziet (‘op papier’) is onderstaand weergegeven:

Voor een meer uitgebreide documentatie over het classificatiemodel, de regelgeving, de internationale organisatie, processen, enzovoorts verwijzen we graag naar de ETIM International guidelines, die u ook vindt onder downloads.

Blijf up to date

ETIM Nederland voor Classificatie logo


Laden...