Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Om diensten aan leden, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen en hun belangen goed te kunnen behartigen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw privacy en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Welke gegevens verwerkt Ketenstandaard Bouw en Installatie en wanneer?

Ketenstandaard Bouw en Installatie verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze persoonsgegevens omdat uw bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Wij verwerken onderstaande gegevens van onze relaties:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website van Ketenstandaard aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Van bedrijven, die deelnemer zijn van Ketenstandaard, verwerken wij, naast de bovenstaande gegevens, ook de volgende gegevens:

 • Bankrekeningnummer/IBAN
 • Facturen

Voor supportdoeleinden voor onze deelnemers kunnen wij ook de volgende gegevens verwerken:

 • IP-adressen

Van het personeel dat bij Ketenstandaard Bouw en Installatie in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Rekeningnummer/IBAN
 • Burgerservicenummer (BSN)

Verwerkingsdoelen en grondslag

Ketenstandaard Bouw en Installatie verwerkt persoonsgegevens van relaties met de volgende doelen:

 • Leveren van diensten;
 • Afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, andere mailings, en uitnodigingen voor bijeenkomsten;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken op onze website;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Ketenstandaard Bouw en Installatie bewaart persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens, tenzij er wordt verzocht deze gegevens te vernietigen.

Van sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen om van de mailinglijst verwijderd te worden.

Dataverlies

Ketenstandaard Bouw en Installatie zal er alles aan doen om de gegevens van de klant veilig op te slaan. Ketenstandaard zal, in het geval van een ernstig datalek, binnen 48 uur een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Delen van persoonsgegevens met derden

Ketenstandaard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Op de website van Ketenstandaard worden cookies verzameld. Hiermee wordt uw gebruikservaring verbeterd en statistieken verzameld. Het gaat om functionele, analytische en tracking cookies. Deze cookies kunnen geaccepteerd of geweigerd worden bij betreden van de website. Onze cookieverklaring vindt u hier.

Google Analytics

Via onze website worden gegevens verzameld via Google Analytics; hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd en uw gegevens worden niet gedeeld. Gegevens die worden verzameld via Google Analytics worden 26 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ketenstandaard Bouw en Installatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in te zien.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@ketenstandaard.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy.

Aanpassen privacyverklaring

Ketenstandaard Bouw en Installatie behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen onmiddellijk op de website worden gepubliceerd.

Blijf up to date

Laden...