Samenwerking

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor de uniforme artikelclassificatie en de communicatiestandaards, werkt Ketenstandaard Bouw en Installatie met veel partijen samen. Allereerst met de bedrijven die zijn aangesloten bij de participerende branches; de oprichters van de stichting. Daarnaast zijn ook andere partijen van belang; vooral partijen die nationaal of internationaal aanverwante standaarden beheren die zich ook richten op de installatiesector en waarmee afstemming noodzakelijk is.

2BA

Vanuit de installatiebranche onderhoudt, beheert en distribueert 2BA een uniform centraal artikelbestand voor de installatiesector. 2BA staat voor Bestands Beheer Artikelen. Zij levert product- en handelsgegevens van producten en groothandel aan groothandel en installateurs. Dit gebeurt zowel via vooraf ingestelde filters waar wekelijks mutatiebestanden uitkomen als via webservices waarbij enkelvoudige product- en handelsgegevens worden overgehaald. 2BA werkt daarom nauw samen met vrijwel alle softwarehuizen uit de branche. Deze onafhankelijke onderneming zonder winstoogmerk is speciaal voor dit doel opgericht door diverse partijen in de installatiesector.

GS1

De barcode is een algemeen ingeburgerd begrip geworden. Iedereen kent wel de zogenaamde streepjescode die op vrijwel alle producten voorkomt. Wordt deze code gescand, dan herkent het systeem de code en onderliggende productinformatie.

De barcode is een vertaling van cijfers naar streepjes die doorverwijzen naar informatie over uw product of locatie. De GLN-code en GTINs zijn voorbeelden van deze barcodes. GS1 Nederland levert barcodes voor het uniek identificeren van artikelen, locaties en verzendeenheden. Ketenstandaard Bouw en Installatie beheert de GLN-codes voor de bouw- en installatiesector.

Lees verder:

Over ons - Bestuur - Adviesraad - Commissies - Geschiedenis

Blijf up to date

Laden...