Aanpassing regels voor hergebruik GTIN's

15 november 2018

In de uitwisselen van SALES Berichten wordt veelvuldig gebruikgemaakt van GTIN’s. Een GTIN is een uniek nummer dat wordt toegekend aan een artikel, zodat deze geïdentificeerd kunnen worden. Voor goed gebruik van de SALES Standaard is juist gebruik van GTIN’s een vereiste.

Voor het hergebruiken van GTIN’s zijn enkele regels vastgesteld. Voorheen gold de regel dat GTIN’s na 48 maanden mochten worden hergebruikt. Vanaf december 2018 mogen GTIN’s niet meer worden hergebruikt, tenzij:

  • Een GTIN is toegewezen aan een artikel, dat uiteindelijk nooit geproduceerd is. In dit geval mag de GTIN verwijderd worden en na 12 maanden opnieuw worden gebruikt.
  • Het een artikel betreft dat is teruggetrokken uit de markt, en wordt geherintroduceerd. De originele GTIN mag worden gebruikt, mits er geen aanpassingen zijn gedaan die vragen om een nieuwe GTIN, zoals beschreven in de GTIN Management Standard.

Deze verandering benadrukt de noodzaak van het up-to-date houden van uw artikelbestand.


Laden...