Beheeromgeving ETIM

Beheeromgeving ETIM

24 september 2020

Lockdown met twee maanden verlengd.

Ook de ETIM beheeromgeving heeft momenteel te maken met een lockdown. Sinds 1 juni is de beheeromgeving afgesloten voor wijzigingsverzoeken (RFC’s) zodat ETIM International de tijd krijgt om de hausse aan aanvragen (1472!), die zijn ingediend in verband met de aangekondigde release van ETIM 8.0., weg te werken. Er is heel hard gewerkt om dit op tijd voor elkaar te krijgen, maar helaas wegen de laatste loodjes het zwaarst. Over de laatste ca. 150 RFC’s is heel uitvoerig gediscussieerd, mede vanwege de kwaliteit van deze aanvragen. De ETIM Community werd voor een dilemma gesteld: gaan we deze laatste RFC’s weigeren wegens onvoldoende onderbouwing? Of gaan we de discussies met de aanvragers afmaken en de release uitstellen? Omdat er veel nuttige nieuwe klassen bij zitten, is door het bestuur van ETIM International besloten dat er een uitstel van twee maanden wordt verlengd. 

https://www.etim-international.com/release-date-etim-8-0-postponed-to-the-2nd-of-november-2020/ 

Agenda

Laden...