Commissiebeleid Ketenstandaard

16 april 2018

De commissies spelen een belangrijke rol binnen Ketenstandaard. In de commissies wordt de kennis van de marktpartijen gebundeld om wijzigingsvoorstellen voor de standaards te beoordelen en indien gewenst te verwerken in voorstellen voor aanpassing van een standaard.

De samenstelling van een commissie is belangrijk om met voldoende onafhankelijkheid en representativiteit adviezen te kunnen geven, die aansluiten op de wensen en processen van de marktpartijen en aanpalende standaards in binnen- en buitenland. Door de breedte van het werkingsgebied en de uiteenlopende issues wordt met meerdere commissies gewerkt, om de besluitvorming efficiënt en effectief te laten zijn. Door de sterke groei van onderwerpen en de toegenomen betrokkenheid van de deelnemers bij standaardisatie is een nieuw commissiebeleid vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 27 maart.

Lees hier het volledige commissiebeleid (alleen voor deelnemers).


Laden...