ETIM MC is een waardevolle buit die kan worden verzilverd

2 maart 2018

Op 30 januari vond de startbijeenkomst van het project “Vaart in ETIM MC” plaats. Met ETIM MC kunnen geometrische gegevens toegevoegd worden aan technische producten, waardoor eenvoudig 3D-modellen kunnen worden gegenereerd. Het doel van de bijeenkomst was een aantal praktische afspraken te maken tussen fabrikanten en installateurs, zodat de ETIM MC snel gaat groeien.

Kees Boekel is werkzaam als BIM-Programmamanager bij ENGIE Services, de grootste technisch dienstverlener van Nederland. Wij stelden hem een aantal vragen over de deelname van ENGIE in het project “Vaart in ETIM MC”.

Wat was voor ENGIE de reden om deel te nemen aan deze bijeenkomst?

“De kwaliteit van asset data speelt een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering en de diensten die we bieden aan klanten. ETIM MC in combinatie met ETIM, de SALES Standaard en andere standaarden zullen ervoor zorgen dat datakwaliteit verhoogd wordt. Op dit moment is de kwaliteit van digitale productmodellen van de fabrikant, de zogenaamde content, vaak nog onvoldoende om één op één in het BIM-model te implementeren. Het is belangrijk dat informatie voortaan één keer door fabrikanten wordt ingevoerd op een gestandaardiseerde manier, zodat deze vervolgens meervoudig gebruikt kan worden door een technische dienstverlener zoals ENGIE. Zo zorgen we ervoor dat de juiste informatie vanaf het begin, voor de gehele levenscyclus beschikbaar is, van ontwerp tot en met herbestemming.”

Wat heeft ENGIE voor belangen bij ETIM MC?

Het is van cruciaal belang dat data gestructureerd volgens ETIM MC beschikbaar komt. Zoals Kees het mooi zegt met een metafoor “Er ligt een waardevolle buit die kan worden verzilverd.” Volgens Kees zit ETIM zit als het ware onder de motorkap. Als het werkt, is het prima, maar als het niet op orde is, is dat hinderlijk. Dus als de data kwalitatief niet juist is, werkt de motor niet.

Op het moment vergt het beheer van de data voor BIM nog teveel onderhoud voor de gebruiker, dat kan anders. Het kost teveel tijd en geld vanuit de hele keten. Dit kan opgelost worden door meer samen te werken. Momenteel zijn alleen de middelen, zoals de Open Uniforme Objecten Bibliotheek, er nog niet om waarde uit die buit te kunnen halen. Daarom is het belangrijk dat verschillende partijen samenwerken om zo snel mogelijk tot een breed gedragen oplossing te komen.

Wat is jullie belang op internationaal niveau?

“ENGIE werkt op internationaal niveau samen om zoveel mogelijk waarde uit de BIM-aanpak te halen. Door het ontbreken van de nationale en internationale standaarden ontstaat grote variatie in data tussen verschillende landen. Dit bemoeilijkt de uitwisseling van data en daarmee de samenwerking. Voor ENGIE is het van belang dat data van fabrikanten in verschillende landen in uniforme standaard wordt aangeleverd. ETIM MC heeft de potentie om meer uniformiteit te krijgen en uit te groeien tot de internationale standaard.”

Wat kan de rol van ETIM Nederland zijn in deze ontwikkeling?

Volgens Boekel kan ETIM Nederland de aanjager zijn van het proces in Nederland; fabrikanten aansporen om hun data te classificeren volgens ETIM. Daarin is de onafhankelijkheid van ETIM Nederland een belangrijke kracht. Daarnaast kan ETIM Nederland ervoor zorgen dat ETIM MC internationaal ook breed gedragen wordt, anders heeft het geen bestaansrecht als standaard. Om terug te komen op de eerdere metafoor: ETIM Nederland moet ervoor zorgen dat de motorkap open gaat, mensen meenemen in wat er onder de motorkap zit en uiteindelijk gezamenlijk met de markt en branche organisaties de buit verzilveren.”

Wat zou je fabrikanten aanraden/mee willen geven?

Boekel heeft drie duidelijke tips:

  1. “Verdiep je in BIM. BIM zorgt ervoor dat je informatie kunt managen op een consistente en gestructureerde manier.
  2. Wacht niet met het maken van de shift naar een “data-driven organisatie”. Nu worden bijvoorbeeld handleidingen en catalogi nog handmatig opgesteld. Deze zullen in de nabije toekomst automatisch vanuit data gegenereerd worden, zodat data makkelijker beschikbaar wordt voor klanten en beter kan worden verwerkt.
  3. Zoek samenwerking op om verder te komen. ENGIE is bijvoorbeeld actief met leveranciers in gesprek, zodat zij inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van BIM. Vervolgens kunnen we gezamenlijk profiteren van deze samenwerking.”

“Vanuit het oogpunt van ENGIE gezien is het de bedoeling dat de fabrikant op korte termijn de juiste informatie levert in ETIM, verrijkt met 3D-kenmerken volgens ETIM MC (en het liefst verstuurd wordt met de SALES Standaard, inclusief GTIN-codes) voor een efficiënte verwerking in het BIM-model. Zo wordt onder andere het bestelproces vergemakkelijkt. Op deze manier weet je ook welk product waar zit geïnstalleerd, en wordt verspilling tegengegaan.

De ingrediënten zijn er, de wil is er, nu is het tijd om te concretiseren en dat gaan we samen doen.”


Lees meer over:

ENGIE Services

ETIM MC

BIM

Open Uniforme Objecten Bibliotheek


Laden...