ETIM updates: internationaal draagvlak voor ETIM MC & mapping NL/SfB

30 mei 2018

ETIM is continu in ontwikkeling, zowel op nationaal als internationaal niveau. Lees verder voor de nieuwste updates.

Internationaal draagvlak voor ETIM MC

De General Assembly van ETIM International heeft besloten een werkgroep in te stellen die gaat onderzoeken op welke wijze ETIM MC international kan worden uitgerold. In deze werkgroep hebben naast Nederland, ook Noorwegen, Finland en Zweden zitting. De werkgroep is gevraagd om een gezamenlijk voorstel uit te werken dat kan worden overgenomen en geformaliseerd door ETIM International.

Ketenstandaard gaat mapping maken tussen ETIM en NL-SFB

Onlangs is de conceptversie van de nieuw NL-SfB (elementenmethode) gepubliceerd bij het BIM Loket met het verzoek om een reactie te geven op de wijzigingsvoorstellen. Het betreft grondige wijzigingen, die noodzakelijk zijn omdat lange tijd geen update heeft plaats gevonden.

De classificatiemethode NL/SfB is bedoeld voor het gebruik tijdens het ontwerpen, realiseren en beheren van bouwprojecten. De methode wordt onder andere gebruikt om objecten en lagen te ordenen in CAD-systemen, om informatie van leveranciers van bouwproducten inzichtelijk te maken, om kostengegevens op een overzichtelijke wijze te kunnen groeperen, en in vele andere toepassingen.

De nieuwe versie wordt alom toegejuicht, maar tijdens een overleg met installateurs binnen UNETO-VNI en het BIM Loket bleek dat de implementatie voor installatiebedrijven nog een enorme opgave wordt. Mede omdat er in de loop der tijden allerlei aanvullende dialecten zijn onstaan, die doorgaans door opdrachtgevers zijn aangedragen. Ketenstandaard kreeg het verzoek om de aansluiting tussen ETIM en NL-SfB te maken voor de installateurs. Zij gebruiken ETIM bij calculatie en inkoop en als ETIM aansluit op NL-SfB is de classificatieketen gesloten. Zodra de vernieuwde NL-SfB stabiel is en wordt vrijgegeven kan gestart worden met het inplannen van de mapping van ongeveer 4.400 ETIM-klassen, waarvoor al snel een doorlooptijd van 9 maanden moet worden gerekend.


Laden...