Het planningsbericht in ontwikkeling

12 juli 2017

Tot op heden in 2017 is de commissie viermaal bij elkaar geweest. Naast het technisch beheer van de huidige berichten (opdracht en statusbericht) is de commissie in het leven geroepen om nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Een van die ontwikkelingen is het planningsbericht.

Vanuit de onderhoudssector is er een duidelijke vraag naar een planningsbericht. Met dit bericht moet het mogelijk worden om op een gestandaardiseerde wijze één of meerdere momenten voor uitvoering van een opdracht op te vragen (request). En als antwoord op de vraag ontvangt de opdrachtgever een antwoord met daarin het berekende uitvoeringsmoment of momenten (response). Op deze manier sluit het bericht aan bij de bestaande berichten.

Bij het opstellen van het standaard bericht wordt uitgegaan van de situatie dat er voor kortdurende opdrachten een moment van uitvoering wordt opgevraagd. Langlopende en meer complexere planningsberichten vallen voorlopig buiten de scope van dit bericht.

Een eerste concept zal na de zomer worden gebouwd, de oplevering zal vermoedelijk enkele maanden later zijn. Dan kan de markt er mee aan de slag. 


Laden...