Ketenstandaard projectpartner Facade Information System

19 januari 2018

Vanaf 2018 mag Ketenstandaard zich projectpartner noemen binnen het project Facade Identification System (FIS). Dit systeem maakt het mogelijk om een gevelelement, zoals een kozijn of een deur, gedurende de hele life cycle identificeerbaar te maken en hier digitaal informatie aan te koppelen. 

Door ontwikkelingen zoals BIM en sensoren, zal er steeds meer gestructureerde informatie over gebouwen beschikbaar komen. Andere ontwikkelingen, zoals het leasen van gevels of de circulaire geveleconomie, maken dat er steeds meer specifieke gevelinformatie nodig is. Uitdaging was om de vraag te beantwoorden hoe er voor een specifiek product de juiste informatie (data), voor de juiste partij, op het juiste moment en middels een branche brede standaard kan worden opgeroepen.

FIS biedt partijen de mogelijkheid om continu inzicht te geven in de prestaties en de operationele informatie van de gevel tijdens de gehele life cycle. Het gevelelement wordt uniek identificeerbaar door ze te voorzien van een tag op maat, door middel van bijvoorbeeld een QR-, RFID- of NFC-code. Vanuit verschillende bronnen kan informatie worden toegevoegd of opgeroepen, behorende bij het specifieke product. De rol van de gebruiker bepaalt welke informatie er ontsloten wordt. Tevens kan antwoord worden gegeven op vragen als "waar bevindt zich mijn product" en kan doelmatig en preventief worden geanticipeerd op gebeurtenissen in de levenscyclus van uw producten.

Het Facade Identification System is ontwikkeld door projectpartners VMRG, SlimLabs, Root en Tagologic. Inmiddels is al een groot aantal partners in dit R&D-traject gestapt, waar Ketenstandaard zich nu dus als projectpartner bij mag aansluiten. Vanaf begin 2018 wordt het systeem getoetst in de praktijk door middel van pilots. Verschillende gebruikers, zoals bewoners, gebouweigenaren, gebouwbeheerders en gevelbouwers krijgen dan de mogelijkheid om het systeem te testen.

Als FIS-projectpartner zal Ketenstandaard haar kennis inbrengen op het gebied van de standaards ETIM, SALES en GS1. Dit zijn respectievelijk de standaards voor technische artikelclassificatie, elektronische communicatie en locatie- en artikelidentificatie. De aansluiting van FIS op bestaande, onafhankelijke standaards is een voorwaarde voor branche brede benadering. Momenteel heeft FIS de focus op de aluminiumgevelbranche met hieraan gekoppeld de componenten vakvullingen, profielen en toebehoren. Ketenstandaard zal de huidige vier projectpartners helpen bij voorlichting en kennisdeling over de standaards richting deze partijen. 

Meer informatie over FIS is te vinden op www.productinformation.nl


Laden...