Nieuwe validatietool SALES XML in ontwikkeling!

12 juli 2017

Voordat u start met het verzenden en ontvangen van SALES Berichten is het belangrijk om te kunnen checken of het desbetreffende bestand daadwerkelijk voldoet aan onze SALES Standaard.

Tot op heden kan men daarvoor gebruik maken van de validatietool op onze website. Er blijkt dat er vanuit de markt een grote behoefte is om de validatietool met meer inhoudelijke controles uit te breiden. 

Ketenstandaard heeft een plan ontwikkeld om de validatietool 'drastisch' te verbeteren. De nieuwe tool moet ervoor gaan zorgen dat de gebruiksvriendelijkheid (interface) en betrouwbaarheid van de validatie enorm toeneemt en zal eraan bijdragen dat deelnemers minder afhankelijk zijn van onze supportafdeling. De betrouwbaarheid zal toenemen, omdat er niet alleen op de XSD gevalideerd zal gaan worden (zoals in de huidige situatie), maar ook op inhoud door middel van diverse businessrules. Het resultaat van de uitgevoerde validatie wordt in een uitgebreide rapportage vastgelegd die de deelnemer per mail ontvangt. Tevens zullen er diverse functionaliteiten aan de tool worden toegevoegd. 

De nieuwe validatietool zal medio november 2017 al opgeleverd worden. Net als de huidige validatietool, zal de nieuwe validatietool uitsluitend te gebruiken zijn door SALES deelnemers.

 


Laden...