Ontwikkelingen SALES Standaard

19 oktober 2017

Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande rondom de SALES Standaard. Hieronder vindt u een samenvatting van het belangrijkste nieuws.

Publicatie SALES005

De ontwikkeling van de nieuwste versie van de SALES005 is in volle gang. Deze versie volgt de INSBOU003, INSBOU004 en beta-SALES005 op. Voor de SALES005 gepubliceerd kan worden moeten nog een groot aantal wijzigingsvoorstellen worden doorgevoerd. Deze kunnen tot 1 november 2017 ingediend worden. De planning is om de nieuwe versie op 1 april 2018 op te leveren, waarna een review periode zal volgen tot 1 juli.

De nieuwe versie van SALES bevat een aantal belangrijke verbeteringen, waaronder:

  • SALES005 sluit beter aan op BIM. Er kunnen bijvoorbeeld ETIM MC (Modelling Classes) kenmerken worden meegestuurd met het productbericht;
  • Het wordt mogelijk bijlages en certificaten toe te voegen aan de SALES berichten;
  • De nieuwste versie sluit volledig aan op Nederlandse wetgeving.

Het grootste voordeel van de SALES005 is dat deze forwards compatible wordt. Door de toevoeging van optionele veldstructuren kunnen updates plaatsvinden zonder dat er een nieuwe versie van SALES uitgebracht hoeft te worden. Dit resulteert uiteindelijk in een flinke tijd- en kostenbesparing.

Ontwikkeling GLN-tool

Ketenstandaard en GS1 Nederland zijn druk bezig met het ontwikkelen van een GLN-tool. De GLN-tool wordt een centrale plaats waarin u eenvoudig GLN-codes kunt opzoeken. GLN staat voor Global Location Number en wordt gebruikt in alle elektronische berichten voor de identificatie van adresgegevens. In Nederland valt het beheer van de GLN-codes binnen de bouw- en installatiesector onder Ketenstandaard Bouw & Installatie.

Planningsbericht eind 2017 beschikbaar

Vanuit de onderhoudssector was er grote vraag naar een bericht om een moment van uitvoering op te vragen: het planningsbericht. De Vastgoed Commissie is momenteel bezig met de vormgeving van dit bericht. Vooralsnog gaat het om kortdurende opdrachten waar een moment van uitvoering voor kan worden opgevraagd. Langlopende en meer complexere planningsberichten vallen voorlopig buiten de strekking van dit bericht. Naar verwachting zal het planningsbericht voor de beta-SALES005 eind dit jaar beschikbaar zijn

SALES Standaard volgt internationale ontwikkelingen op gebied van e-facturatie

Het aantal facturen dat elektronisch wordt verstuurd groeit. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Dit wordt bevorderd vanuit de EU: voor de zomer is de Europese Norm gepubliceerd die beschrijft hoe landen elektronische facturen moeten versturen. NLCIUS is het initiatief dat als doel heeft één CIUS (Core Invoice Usage Specification) voor de (Nederlandse) markt te ontwikkelen. In het initiatief NLCIUS behartigt Ketenstandaard de belangen van de Nederlandse bouw- en installatiesector op het gebied van e-facturatie.


Laden...