Oproep: Deelname pilot Transportberichten

13 september 2017

Ketenstandaard heeft samen met Transport & Logistiek Nederland en Bouwend Nederland het initiatief genomen om een standaard te ontwikkelen voor de uitwisseling van de elektronische transportopdracht, de opdrachtbevestiging en de factuur.

Voor verladers wordt het mogelijk om een transportopdracht in standaard XML-formaat te genereren en te verzenden naar de transporteur en de XML-transportbevestiging en -factuur te ontvangen en automatisch te verwerken. Hierbij wordt maximaal aansluiting gezocht bij de SALES Standaard. Bouwbedrijven, Installateurs, groothandels en fabrikanten die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de pilots kunnen zich aanmelden via info@ketenstandaard.nl. Het streven is om de pilots dit jaar nog op te starten.

In de pilots zal ook het gebruik van de digitale vrachtbrief, TransFollow, worden getest, waarvoor Beurtvaartadres het platform heeft ontwikkeld. Met TransFollow kunnen verladers (fabrikant/groothandel), transporteurs en ontvanger (bouwbedrijf/installateur) met één uniforme en gestandaardiseerde interface een vrachtbrief inbrengen, uitwisselen en ondertekenen.


Laden...