SALES005 onderhoudsberichten gepubliceerd

16 april 2018

Op 12 april zijn de onderhoudsberichten in de SALES005 gepubliceerd. Het gaat om de Onderhoudsopdracht, Onderhoudsstatus en het Planningsbericht. De documentatie is vanaf nu te downloaden vanaf onze website.

Eind 2014 werd gestart met de pilot voor onderhoudsberichten. Eerst werden de Onderhoudsopdracht en Onderhoudsstatus ontwikkeld. Later is daar het Planningsbericht aan toegevoegd, omdat daar veel vraag naar was vanuit de sector. Dankzij goede samenwerking en afstemming tussen stichting VERA/CorpoNet, onderhoudsbedrijven en softwareproviders zijn we tot de onderhoudsberichten gekomen.

Omdat de berichten redelijk nieuw en aan veranderingen onderhevig zijn, is er voorlopig een releasebeleid van een jaar vastgesteld; dat wil zeggen dat er ieder jaar een nieuwe release van de berichten komt.

De publicatie van de SALES005 onderhoudsberichten vervangt de bèta-berichten. Binnenkort kan de kwaliteit van de berichten getest worden met SALES Validatietool!

U kunt de downloads hier vinden.


Laden...