Serviceproviders bijeenkomst 20 juni

Serviceproviders bijeenkomst 20 juni

29 juni 2017

Serviceproviders en Ketenstandaard benadrukken samenwerking. Het belang van standaarden wordt steeds groter.

Ook in de bouw- en installatiewereld zorgen IT-ontwikkelingen voor veel veranderingen en mogelijkheden. Uniforme afspraken op het gebied van classificatie en communicatie zijn echter wel essentieel. De standaarden van Ketenstandaard vormen de basis voor een hogere datakwaliteit en een betere uitwisseling van informatie.

Ketenstandaard nodigde 20 juni jl. haar serviceproviders uit om gezamenlijk van gedachten te wisselen over de SALES en ETIM standaarden. Ruim 40 bedrijven schreven zich in. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk, dat de SALES Standaard op steeds bredere schaal wordt toegepast. Serviceproviders zorgen ervoor dat de standaard kan worden uitgewisseld door deelnemers (bouwbedrijven, groothandels, vastgoedbeheerders, enz.) van Ketenstandaard. De directe communicatie eist dat de systemen compatible zijn. Door gebruik te maken van de SALES Standaard wordt het beheer en onderhoud voor de serviceproviders efficiënter. Afstemming tussen serviceproviders en Ketenstandaard is daarom belangrijk.

Voor de pauze werd aan de aanwezigen medegedeeld op welke gebieden Ketenstandaard zich de afgelopen tijd heeft geconcentreerd. Het beheren van de standaarden is een continu, iteratief en dynamisch proces. Daarbij staat de klant centraal en nieuwe tooling gaat hen helpen bij implementatie en gebruik van de standaard.  

Tijdens een geanimeerde netwerklunch werd volop gesproken over de standaarden en de toepassing ervan. Een geslaagde ochtend, die zal leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden zodat het gebruik van ETIM en SALES blijft stijgen. Een win-win situatie voor iedereen.

Klik hier voor de presentatie


Laden...