Updates ETIM

20 november 2018

Er zijn enkele nieuwtjes over ETIM te melden, namelijk over de planning van ETIM 8.0, een nieuwe ETIM-tool, 

Planning ETIM 8.0

In de periodieke internationale vergadering van het Technisch Comité op 10 en 11 oktober is overeenstemming bereikt voor de volgende officiële ETIM publicatie. De planning is dat deze in september 2020 uitgebracht wordt. Alle voor te stellen wijzigingen dienen vóór juni 2020 ingebracht te zijn in CMT (ETIM Classification Management Tool). Dit betekent dat alle vragen/RFC'S uit de markt op april 2020 bij ons binnen moeten zijn om ons goed voor te kunnen bereiden. Deze kunt u doorgeven via info@ketenstandaard.nl.

ETIM in your pocket (EYIP)

Onlangs is “ETIM in your pocket” gelanceerd door ETIM International. Tot op heden waren classificatiegegevens alleen op te vragen via het CMT. Via ETIM in your pocket kunnen gegevens makkelijk opgevraagd worden, ook via tablet en smartphone. Alle informatie wordt duidelijk en geschaald weergegeven: u hoeft dus niet meer van links naar rechts te scrollen. Inloggen is niet nodig! De tool is hier te vinden.

ETIM MC (Modelling Classes) internationaal

Zowel in Nederland als in de andere bij ETIM aangesloten landen begint de vraag naar ETIM MC te groeien. Het project “Vaart in ETIM MC”  komt daardoor niet alleen in Nederland in een stroomversnelling, maar ook internationaal. Dit brengt zich dat er breder overlegd moet worden over voorgestelde (nieuwe) MC klassen. Groot voordeel hiervan is dat het risico op aanpassingen in een later stadium gereduceerd wordt en de draagkracht vergroot wordt.

Lokale keurmerken

In de ETIM Classificatie zijn vanuit historisch gebruik veel lokale keurmerken opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn KIWA, KOMO en DIN. Omdat ETIM een internationale standaard is, wordt de wens steeds groter om deze uit de basis te halen. Dit is overigens ook de juiste weg volgens de ETIM spelregels. Echter hebben diverse landen aangegeven niet zonder deze landspecifieke keurmerken te kunnen. In de vergadering van het Technisch Comité is afgesproken dat de keurmerken wel blijven bestaan en derhalve ook volledig volgens de gebruikelijke regels worden opgenomen, echter in een aparte “land specifiek” tabblad zullen worden opgenomen. De uitwerking van deze oplossing wordt door een paar landen verder uitgewerkt.


Laden...