SALES Keurmerk

Het Keurmerk wordt toegekend aan een bedrijf, indien een artikelbestand is getest op de volgende punten:

 • Voldoet het bestand aan de XML-standaard, die door Ketenstandaard Bouw en Installatie is vastgesteld.
 • Zijn de gegevens van ieder artikel goed en consistent ingevuld. Het gaat hier om de artikelomschrijving, bruto- en netto prijsinformatie, bestelinformatie, logistieke informatie, coderingen en eenheden.

Het bedrijf heeft het recht het logo te gebruiken in haar communicatie, zolang het geldig is. Het Keurmerk kan alleen worden toegekend aan deelnemers van Ketenstandaard.

Kosten

De kosten van het Keurmerk bedragen € 500,- exclusief btw per jaar. Hiervoor kunt u uw bestand laten testen tot u het Keurmerk hebt behaald en na een half jaar nogmaals.

Voorwaarden voor toekenning SALES Keurmerk Artikelbestand:

 • U bent deelnemer van stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie en hebt voldaan aan de betalingsverplichtingen.
 • De XML-validatietoets, uitgevoerd door SALES, levert geen fouten op.
 • U hebt een artikelbestand voor de kwaliteitstest aangeleverd bij Ketenstandaard Bouw en Installatie. Dit moet een bestand zijn, dat u ook geautomatiseerd aanlevert aan uw klanten, die deelnemer zijn van de stichting.
 • Op de kwaliteitstoets is minimaal een 5,5 verkregen.
 • Het SALES Keurmerk Artikelbestand kan door alle vestigingen worden gevoerd, die gebruik maken van dezelfde softwareapplicatie voor het genereren van het XML-bestand.

Voorwaarden voor behoud SALES Keurmerk Artikelbestand: 

 • Na aanpassing van de software, die consequenties heeft voor het aan te leveren bestand, zal het bestand opnieuw worden aangeboden voor de validatietoets.
 • Bij het aanpassen van het bestand met nieuwe gegevens en/of nieuwe artikelen worden procedures gevolgd, die garanderen dat de kwaliteit van de gegevens, blijft voldoen aan de criteria.
 • Het SALES Keurmerk Artikelbestand wordt toegekend voor een half jaar; voor het verstrijken van week 26, moet een nieuwe goedkeuring zijn verleend.

Reden voor intrekken SALES Keurmerk Artikelbestand:

 • Indien niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan. U bent dan niet langer gerechtigd het logo te voeren.
 • Indien duidelijk blijkt uit reacties van partijen in de markt, dat meermalen bestanden zijn verstrekt, die niet voldoen aan bovenstaande criteria. 

Resultaat 2017 

Onderstaand het resultaat van de laatste keurmerk-test in 2017. Vanaf 2017 worden alleen de laatste 2 versies van het Artikelbericht getest.

Bedrijfsnaam: INSBOU004 INSBOU003
Berner   V
BMN   V
Bouwmaat   V
Breur V V
Burghouwt   V
Buuren V  
Concordia    
Destil V  
Dyka    
Groenhart    
Gunters V V
Isero V V
Jongeneel V V
Knoef    
Leeuwbouw V V
Logus    
Matermate   V
Polvo   V
Raab/SG    
Raadsma V  
Rab    
Regts    
Stiho    
Transferro    
Van Dijk V  
Veldmans V  
Verdouw   V
Voskamp   V
SV-E    
Blijf up to date


Laden...