SALES Keurmerk

Het Keurmerk wordt toegekend aan een bedrijf, indien een artikelbestand is getest op de volgende punten:

 • Voldoet het bestand aan de XML-standaard, die door Ketenstandaard Bouw en Installatie is vastgesteld.
 • Zijn de gegevens van ieder artikel goed en consistent ingevuld. Het gaat hier om de artikelomschrijving, bruto- en netto prijsinformatie, bestelinformatie, logistieke informatie, coderingen en eenheden.

Het bedrijf heeft het recht het logo te gebruiken in haar communicatie. Het Keurmerk kan alleen worden toegekend aan deelnemers van Ketenstandaard.

Kosten

De kosten van het Keurmerk bedragen € 500,- exclusief btw per jaar. Hiervoor kunt u uw bestand laten testen tot u het Keurmerk hebt behaald en na een half jaar nogmaals.

Voorwaarden voor toekenning SALES Keurmerk Artikelbestand:

 • U bent deelnemer van stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie en hebt voldaan aan de betalingsverplichtingen.
 • De XML-validatietoets levert geen fouten op.
 • U hebt een artikelbestand voor de kwaliteitstest aangeleverd bij Ketenstandaard Bouw en Installatie. Dit moet een bestand zijn, dat u ook geautomatiseerd aanlevert aan uw klanten, die deelnemer zijn van de stichting.
 • Op de kwaliteitstoets is minimaal een 5,5 verkregen.
 • Het SALES Keurmerk Artikelbestand kan door alle vestigingen worden gevoerd, die gebruik maken van dezelfde softwareapplicatie voor het genereren van het XML-bestand.

Voorwaarden voor behoud SALES Keurmerk Artikelbestand: 

 • Na aanpassing van de software, die consequenties heeft voor het aan te leveren bestand, zal het bestand opnieuw worden aangeboden voor de validatietoets.
 • Bij het aanpassen van het bestand met nieuwe gegevens en/of nieuwe artikelen worden procedures gevolgd, die garanderen dat de kwaliteit van de gegevens, blijft voldoen aan de criteria.
 • Het SALES Keurmerk Artikelbestand wordt toegekend voor een half jaar; voor het verstrijken van week 26, moet een nieuwe goedkeuring zijn verleend.

Reden voor intrekken SALES Keurmerk Artikelbestand:

 • Indien niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan. U bent dan niet langer gerechtigd het logo te voeren.
 • Indien duidelijk blijkt uit reacties van partijen in de markt, dat meermalen bestanden zijn verstrekt, die niet voldoen aan bovenstaande criteria. 

Resultaat 2018 

In onderstaande tabel vindt u de resultaten van de laatste test in mei 2019.

Bedrijfsnaam: INSBOU004 INSBOU003
BMN   V
Bouwmaat    
Breur V V
Burghouwt V  
Van Buuren    
Concordia    
Destil V  
Gunters V  
Isero IJzerwarengroep V V
Jongeneel V V
Logus    
Leeuwbouw   V
Mastermate   V
Polvo    
Raadsma V  
Van Dijk V  
Stiho    
Veldmans V  
Verdouw Bouwproducten   V
Voskamp   V
Blijf up to date


Laden...